صفحه اصلی - صادق مزیدی

فعالیت های انجام شده

700

پرونده ها


بیش از 700 پرونده ثبت اختراع
150

ثبت اختراع


بیش از 150 ثبت اختراع
35

اختراع شخصی


بیش از 35 اختراع شخصی
5800

آموزش


بیش از 5800 آموزش دانش آموز
50

سمینار


بیش از 50 سمینار برگزار شده
 
 

کتاب از ایده تا اختراع

حاصل تحقیق و پژوهش بر روی ۷۰۰ پرونده ثبت اختراع

خلاقیت مهمترین توانایی بشر و بنیادی ترین عامل ایجاد ارزش است که نقشی حیاتی در همه جنبه‌های زندگی ایفا می کند این منبع ایجاد ثروت و زمان تغییر چشمگیر یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است