اختراعات فروش رفته و سرمایه گذاری شده

باگت مکانیکی جهت تخلیه و بارگیربمواد فله

مالک شرکت ساحل نمایان بندر طراح و کارشناس تجاری ساز صادق مزیدی مرادی


در حال بروزرسانی ...

نان رنگی گیاهی

صادق مزیدی مرادی


در حال بروز رسانی ...

دستگاه سوپاپ سر سیلندر

صادق مزیدی مرادی


در حال بروز رسانی ...

دستگاه فیزیوتراپی ترمیم انگشتان دست

صادق مزیدی مرادی


در حال بروز رسانی...