ثبت اختراع ملی و بین المللی

بعد از اینکه از یک ایده مطمئن شدیم مساله مهم پیدا کردن موارد مشابه در بانک های اطلاعاتی دنیا ست برای حل این مشکل تازگی ,کاربردی بودن و غیر بدیهی ایده بسیار مهم است

باید ادعانامه,توصیف نقشه ها یا فرمولاسیون آن طبق استاندارد نوشته شده و بسته به بازار هدف محصول که چه کشوری می باشد در همان کشورها ثبت اختراع گردد

از تاریخی که اقدام به ثبت اظهارنامه می شود حق مالکیت فکری  با فردیست  که زودتر اظهارنامه ثبت کرده می باشد بعد از ثبت می تواند مقاله ارائه و یا در نمایشگاه ها حضور پیدا کند و یا به فرد سرمایه گذار طرح خود رامعرفی کنید.

توجه داشته باشید که ثبت اختراع ملی و منطقه ایی هست و نسبت به بازار هدفت باید در همان کشور را ثبت شود و یا اینکه طبق معاهده pct  از کشور های عضو معاهده انتخاب و با یک بار ثبت در ان کشورها هم ثبت نمود

معاده pct متعلق به  کشور سوییس می باشد و  برای ما ایرانی ها ۹۰ درصد تخفیف هزینه های ثبتی در نظر گرفته است