فرم ثبت نام اختراع - صادق مزیدی

فرم فروش اختراع

توجه : کلیه اطلاعات ارسالی از طرف شما بصورت محرمانه محافظت خواهد شد و به هیچ عنوان بدون اجازه صاحب ایده در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت

فرم فروش اختراع

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    • در صورت وارد نکردن مبلغ پیش فرض قیمت توافقی در نظر گرفته خواهد شد
    • 0 تومان
      لطفا برای پرداخت و رزرو زمان مشاوره به اینستاگرام sadegh-mazidi پیام بدهید