خدمات سرمایه گذاری - صادق مزیدی

سرمایه گذاری

توجه : کلیه اطلاعات ارسالی از طرف شما بصورت محرمانه محافظت خواهد شد و به هیچ عنوان بدون اجازه صاحب ایده در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت

یکی از مهمترین اتفاق های تجاری سازی ایده و اختراع استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری در بازار است که در این رابطه تخصص افراد مخترع برای شرکت ها و سازمان ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

بهترین روش برای پیدا کردن سرمایه گذارها با بررسی افراد هم هدف در رابطه با نوآوری و اختراع با سرچ استاندار کلاسبندی در بانک های اطلاعات مالکیت فکری سرتاسر دنیا می باشد.

این مجموعه با اشراف کامل بر قوانین مالکیت فکری و همچنین سابقه فعالیت طولانی در این زمینه در نظر دارد شما سرمایه گذار محترم را در سریعترین زمان ممکن و با حداقل ریسک به پروژه های پرسود معرفی کند.