قرار داد ثبت اختراع - صادق مزیدی

قرارداد ثبت اختراع

با سپاس از اعتماد شما

لطفا اطلاعات زیر را در رابطه با ایده و طرح خودتان تکمیل کنید

1- نام اختراع خود را بنویسید که برگرفته از کاربرد و نحوه کارکرد مکانیزم می باشد

2- قطعات به کار برده شده را کامل نام ببرید؟ اگر دارویی و شیمیایی باشد مواد ادغام شده را بیان کنید

3- ارتباط بین قطعات را بنویسید؟(نحوه مونتاژ) اگر شیمیای باشد نحوه ساخت آن

4- نکته های نوآور و جدیدی که احساس میکنید در این مکانیزم وجود دارد؟

5- نحوه کارکرد و عملکرد دستگاه را بنویسید؟

6- آیا اختراع شما مشابه دارد در این صورت نام ان را بنویسید؟

7- کاربرد اختراع خود را بنویسید

8- نقشه ها و تصاویر طرح خود را ارسال کنید

9- تعداد مالک به همراه مشخصات کامل هر یک از شرکا(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه،آدرس ، تلفن همراه(امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را داشته باشد)،تلفن ثابت، کد پستی ، ایمیل )


**نکته: اگر ایده شما در رابطه با دارو و شیمی باشد اجزا و ساختار ارتباطی فرمول شیمیایی را بنویسید

مدارک مورد نیاز:

تصویر شناسنامه

تصویر کارت ملی

لطفا اطلاعات بالا را به همراه تصویر متن قرار داد به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

pelehayomid@gmail.com


برای اطلاع از فرایند ثبت اینجا را کلیک کنید