قرار داد ثبت پتنت - صادق مزیدی

قرارداد ثبت پتنت

با سپاس از اعتماد شما

لطفا اطلاعات زیر را در رابطه با ایده و طرح خودتان تکمیل کنید

1- قطعات به کار برده شده را کامل نام ببرید؟

2- ارتباط بین قطعات را بنویسید؟(نحوه مونتاژ)

3- چه نکته های علمی به دست آورده اید که مکانیزم های ایده شما آن را ایجاد کرده است؟

4- آیا نمونه اولیه را ساخته اید؟

5- تعداد مالک به همراه مشخصات کامل هر یک از شرکا(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه،آدرس ، تلفن همراه(امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را داشته باشد)،تلفن ثابت، کد پستی ، ایمیل )


**نکته: اگر ایده شما در رابطه با دارو و شیمی باشد اجزا و ساختار ارتباطی فرمول شیمیایی را بنویسید

مدارک مورد نیاز:

تصویر شناسنامه

تصویر کارت ملی

لطفا اطلاعات بالا را به همراه تصویر متن قرار داد امضا شده به شماره واتس اپ زیر ارسال فرمایید.

09352319613