قرار داد سرمایه گذار - صادق مزیدی

قرارداد سرمایه گذار

با سپاس از اعتماد شما

لطفا جهت ارائه طرح های قابل سرمایه گذاری اطلاعات زیر را ارسال فرمایید

1- پرینت حساب بانکی یا اسناد مربوط به دارایی

2- تصویر شناسنامه

3- تصویر کارت ملی

4- تصویر قرار داد امضا شده عدم افشا


لطفا اطلاعات بالا را به همراه تصویر متن قرار داد امضا شده به ایمیل زیر ارسال کنید

sadeghmazidi69@gmail.com