مقالات - صادق مزیدی
شهریور 25, 1399

سریعترین راه گرفتن بورسیه

شهریور 22, 1399

همه چیز درباره KICKSTARTER

همه چیز درباره KICKSTARTER: خیلی از شماها افراد مخترع ، هنرمند ، ورزشی و کلا افراد خلاق در هر زمینه ای  هستید و ایده های بسیار […]
شهریور 16, 1399

سازمان WIPO:

همه چیز در مورد سازمان WIPO: تابه حال شده که ایده یا مدل کسب و کارِ خیلی خوبی داشته باشید و حتی بخواهید آن را به […]
فروردین 5, 1399

تجاری سازی ایده

ایده های خام و پولساز ایده در هر مرحله ایی که باشد قیمت گذاری می گردد و در بازار هدف شرکت های مختلف با مذاکره و […]
فروردین 5, 1399

فروش ایده و کسب درامد

یکــی از مــواردی کــه امــروزه در صنعــت و تجــارت بســیار رایــج شــده اســت و کاربردهــای فراوانــی دارد، انتقــال ایده ها و اختــراعات از نهــادی بــه نهــاد […]
فروردین 5, 1399

مشاور و اخذ بورسیه

دانش آموزان دانش آموزانی که دوست دارند در بهترین کالج ها و دانشگاه های دنیا ادامه تحصیل بدهند باید از هر سن و سالی که هستند […]
فروردین 5, 1399

مهاجرت آسان مخترعان

اختراع ، عبارت است از طرح ریزي مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالاي جدیدي که در صنعت، کشاورزي، بازرگانی و غیره کاربرد داشته […]