اختراع باکت حمل مواد فله - صادق مزیدی

باکت حمل مواد فله

نام اختراع :

باکت حمل مواد فله

اسناد ثبت :

ملی و بین المللی

شماره ثبت :

شماره ثبت ملی : 101770

شماره ثبت بین المللی : pct/IB2020/056795

هدف از ساخت اين دستگاه :

ارائه راه حلي براي افزايش ايمني، كاهش آلودگي و خطرات براي پرسنــــــل بارگيري و تخليه مواد فله، كاهش زمان بارگيري و تخليه و افزايش ميزان بارگيري مواد فله معدني اعــــم از ( سنگ آهن، سنگ گچ، گوگرد و غيره) مي باشد.

مشخصات فنی دستگاه :

زمينه فني اين اختراع مهندسي مكانيك مي باشد كه اين باکت به شكـــل يك مكعب مستطيــــل بوده كه قسمت زير آن از دو طرف تحت زاويه حاده يا به صورت درب مثلثي مي باشد كه معمولا در حالـت درب دو تيكه هر درب تحت زاويه 45 درجه به درب زير باکت وصل مي شود .اهرم قفل كننده درب اين باکـت در قسمت مركز باکت طراحي شده است و از سيستم قفل كن هاي مكانيكي اهرمي فنري و لولايي كاملا خودكار كه با يك بار قفل شدن باکت زماني كه در كف كشتي نشست بر اثر فشار بار, ضامن آزاد شده و بار را تخليه مي كند استفاده شده است . بدنه و درب زيرين طوري طراحي شده كه زمان تخليه هيچ باري در داخــــل باکت باقي نمي ماند. اهرم هنگامي كه درب بسته است و باکت را بلند ميكنند درب را در حالت قفل نگــــه ميدارد و زمان تخليه اهرم به صورت خودكار آزاد شده و با بلند شدن باکت كليه محموله تخليه مي شود. امروزه، يكي از مهمترين مشكلات استفاده از باکت هاي سنتي جهت بارگيري و تخليه مواد فله معدنــــي از جمله سنگ آهن، سنگ گچ، گوگرد كودهاي شيمايي و غيره، پايين آمدن سطح ايمني كارگران به دلـــيل وجود خطرات ناشي از حوادث كار و خطاهاي نيروي انساني در حين انجام عمليات و آلودگيها در داخل انبار كشتي مي باشد كه هم داراي قلاب هاي كانتينر رو مي باشد و هم مي تواند به صورت اسكلت بندي كانتينر داشته باشد كه بر روي همديگر در كشتي چيده شود و بارگيري شود و سيستم قفل كن هاي آن مي تواند بر روي صفحه بيروني به صورت زاويه دار هم نصب گردد.