بلوک بادی پلی اتیلنی - صادق مزیدی

بلوک بادی پلی اتیلنی

نام اختراع:

بلوک بادی پلی اتیلنی

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

102941

مشخصات فنی دستگاه :

بلوک های سیمانی و سفالی دارای وزن سنگینی بوده ومقدار بار وارده بر ساختمان را زیاد میکنند وبلوک های یونولیتی هم هزینه زیادی دربر داشته و هم در هنگام آتش سوزی خطر تولید گازهای سمی وشعله ور کردن آتش را دارد و این بلوکها ویونولیت فقط خاصیت پرکنندگی داشته وپس از انجام بتن ریزی وجود آنها در لابه لای تیرچه ها لزومی ندارد و برای اینکه زیر سقف را به صورت سقف کاذب در بیاوریم برای رد کردن تاسیسات و...از آنها مجبور میشویم تا اینکه بلوک ها و یونولیت را دربیاوریم و این اختراع جدید بلوک های پلی اتیلنی بادی دریچه دار قابلیت آن را دارد که به وسیله تخلیه باد آن میتوان آن را سالم از بین تیرچه ها درآورد و هدف از این اختراع استفاده مجدد از این بلوک ها و مقرون به صرفه بودن و ایجاد یک سقف کاذب برای عبور تاسیسات وقابلیت اجرای نمای کار زیبا وآسان در زیر سقف است