اختراع سیستم احیا نگه دارنده چاه ارت - صادق مزیدی

سیستم احیا نگه دارنده چاه ارت

نام اختراع:

سیستم احیا نگه دارنده چاه ارت

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

85956

مشخصات فنی دستگاه :

اختراع حاضر دستگاه احیا نگه دارنده چاه ارت و آبرسانی مورد نياز آن مي باشد اين اختراع به منظور حفاظت افراد و دستگاه ها و تجهيز و عملكرد صحيح داشتن سيستم ارت ساختمان ها(مسکونی،تجاری،اداری و...) ، بیمارستان ها ، نیروگاه ها ، انبار های مواد ناریه که در مناطق کوهستانی و مساعد رعد و برق می باشد با هدف جهت جلو گيري از برق گرفتگي و خطرات ناشي از آن مورد استفاده قرار مي گيرد و نحوه كار آن به اين گونه است كه به طور مداوم و خودکار از چاه سرکشی کرده تا سیستم ارت بهترین و صحیح ترین عملکرد را داشته باشد تا همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي كامپيوتري را خنثی کرده و از برق گرفتگی افراد و دستگاه ها جلوگیری به عمل می آورد. از جمله نوآوري موجود در دستگاه احيا نگه داشتن چاه ارت به صورت خود كار و اتوماسيون بدون استفاده از نيروي انساني و آگاهي از اتصال كوتاه يا اتصال دائم در سيستم برق ساختمان و همچنين آگاهي از وارد شدن اضافه بار به درون چاه مي باشد. اختراع مورد ادعا به گونه اي طراحي شده است كه مي تواند اين مشكل بزرگ چاه ارت را برطرف نموده و سبب شود كه چاه ارت رطوبت و مواد معدنی مورد نياز خود را به موقع و در زمان مورد نياز تامين كرده و عملكرد خوب و مناسبي داشته باشد. از طرفي به منظور خنثي نمودن خطرات ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي كامپيوتري و اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه دستگاه ها كه باعث صدمه ديدن دستگاه ها و افراد مي شود ، استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري مي باشد. بعلاوه با افزايش استفاده از سيستم هاي ديجيتالي و حساس، لزوم بازنگري در طراحي نصب و نگهداري سيستم هاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد. براي اين دستگاه تاكنون هيچ مشابه اي اعم از داخلی و خارجی يافت نگرديده است.