اختراع دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ انحرافات و شکستگی دندان - صادق مزیدی

اختراع دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ انحرافات و شکستگی دندان

نام اختراع:

اختراع دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ انحرافات و شکستگی دندان

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

93207

مشخصات فنی دستگاه :

اختراع دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ انحرافات و شکستگی دندان ها و تشخیص مقدار انحرافات صورت به کمک تصویر و تغییرات هر کدام از قسمت ها صورت در طی درمان در زمینه دندانپزشکی ارتوپد می باشد که به کمک دوربین که بر روی پایه نصب شده است و ابزار ست کننده که در دهان قرار می گیرد و پایه تنظیم کننده ای که در پیشانی قرار می گیرد و لیزری که موقعیت صورت را مشخص می کند فیلم و تصاویر مختلف را در مرحله های مختلف مانیتور کرده و در حافظه خود ذخیره می نماید و به کمک ابر نقاط تصاویر را بر روی هم انداخته و مشکل قرار نگرفتن مناسب دندانها را بر روی هم تشخیص می دهد و در طول درمان به پزشک مقدار تغییرات ارتودنسی دندان و تنظیم مقدار کشش در نقاط مختلف را تعیین می کند. به کمک سیستم تصویر برداری و پیدا کردن نقطه تقارن صورت و انداختن خط قرمز لیزر مقدار انحرافات صورت به خصوص بینی و مقدار اندازه را نسبت به هر نقطه ایی که پزشک مشخص می کند را می گیرد.