ایده های جسورانه - صادق مزیدی

ایده های جسورانه

چراغ راه مخترعان در مسیر دریافت سند ثبت اختراع بین المللی (پتنت)

به شما تبریک میگویم . با خواندن این کتاب اولین گام را جهت محافظت و کسب درآمد از ایده های جسورانه خود برداشته اید . همانطور که می دانید دریایی از اطلاعات در باره پتنت ها در سایت های مختلف در اینترنت موجود است.  اما باید درنظر داشته باشید که تنها به این سایت ها نباید اکتفا کرد . همه منابع قابل اطمینان نیستند .

منابع اطلاعاتی زیاد هستند و البته پیدا کردن اطلاعات موثق کاریست بس پیچیده و وکلا برای تکمیل پرونده ها مبالغ زیادی از موکلان خود مطالبه می کنند.

حال چه باید کرد؟

 • فهرست
  ▪ فصل 1 :پتنت چیست؟ 
  ▪ فصل 2 :چرا مخترع می بایست برای دریافت پتنت اقدام کند؟ 
  ▪ فصل 3 :آیا ایده ها قابل پتنت شدن هستند؟ 
  ▪ فصل 4:کاربرد، نوین بودن و عدم وضوح 
  ▪ فصل 5 :ادعا های پتنت و ملموس بودن تولیدات دیجیتالی 
  ▪ فصل 6 :چهار گام اصلی دریافت پتنت 
  ▪ فصل 7:قرارداد با یک وکیل پتنت مجرب 
  ▪ فصل 8:هزینه های پتنت 
  ▪ فصل 9 :چک لیست تقاضای پتنت 
  ▪ فصل 10 :مسائل پتنت(مشکلات و راه حل) 
  ▪ فصل 11 :تفاوت میان محافظت از پتنت و محافظت از اسرار تجاری چیست؟ 
  ▪ فصل 12 :چرا مخترعان میبایست از یک وکیل مالکیت فکری کمک بگیرند؟
  ▪ فصل 13 :انواع درخواست نامه 
  ▪ فصل 14 :سه گونه عمده پتنت ها 
  ▪ فصل 15 :تاریخ انقضای پتنت 
  ▪ فصل 16 :حقوق پتنت های خارجی 
  ▪ فصل 17 :از پتنت خود به درآمد برسید! 
  ▪ فصل 18 :اصول اجرایی 
  ▪ فصل 19 :بررسی قابلیت پتنت بودن
  ▪ فصل 20 :معرفی منابع
رایگان – خرید