نحوه قیمت گذاری اختراع - صادق مزیدی

نحوه قیمت گذاری اختراع

آموزش نحوه قیمت گذاری اختراع

این دوره شامل پک کامل قهرمان استارت آپ می باشد

جلسه اول:

نحوه قیمت گذاری اختراع

قیمت گذاری فروش اختراع

درصد سود

درصد زیان

نحوه پیدا کردن مراکز فروش

برای حمایت از کسب و کار ها در شرایط حال با 50 درصد تخفیف در زمان محدودی برای فقط 10 خرید دیگر قرار دادیم

 

۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال – خرید