ویدئو سمینار آنلاین پیدا کردن ایده های ثروت آفرین - صادق مزیدی

ویدئو سمینار آنلاین پیدا کردن ایده های ثروت آفرین

سمینار آنلاین

موضوع :

پیدا کردن ایده های ثروت آفرین

ارتباط با دانشگاه ها

ثبت و تجاری سازی ایده

با همکاری پژوهشکده تبلیغاتی شهید سعادتی

تاریخ : 10 اردیبهشت

ساعت 21:30

مدت سمینار : 60 دقیقه

 

۲۰۰,۰۰۰ ریال – خرید