دوره از ایده تا فروش اختراع - صادق مزیدی

دوره از ایده تا فروش اختراع

دوره از ایده تا فروش اختراع

جلسه اول:

تاریخچه ایده پردازی؛ آموزش یافتن ایده های جدید؛ جایگاه اختراعات در صنعت، کشاورزی، کارآفرینی، ثروت آفرینی و پیشرفت کشورها؛ ویژگی های یک اختراع قابل ثبت و آشنایی با روند رشد دنیا،  آشنا یی با آینده نگری در زمینه های شغلی در سر تا سر دنیا در همه رشته ها حقوق ، رباتیک ، پزشکی ، هوافضا …

جلسه دوم:

معرفی سایت بانک های فکری اروپا  و نحوه درج اطلاعات شخصی برای بورسیه , ویزای کار ویزای تحصیلی فروش اختراع، پیدا کردن ایده، ارتقا شغلی، پیدا کردن شرکت های همکار، پیدا کردن شرکت ها، کمپانی ها ، طرح های پژوهشی ، افراد همفکر، مراکز گرفتن بورسیه، وضعیت مالی ، فروش طرح

جلسه سوم:

معرفی سایت بانک های اطلاعاتی آمریکا؛ جستجوی تخصصی، آشنایی با کلاسه پرونده طرح ها ی دانشگاههایی و طرح های  استارت اپ ها ، طرح های مورد نیاز کشورها ، شرکت ها و کمپانی ها ،اختراعات بین المللی ؛ آشنایی با شرکت ها و دانشگاه های آمریکا

جلسه چهارم:

آموزش جستجوی اختراعات ، طرح های پژوهشی ،کسب و کارها ، ایده ها و طرح های مورد نیاز و اختراعات خودتان در سایت سوییس و کانادا

جلسه پنجم:

آموزش مالکیت معنوی و ثبت ملی و نحوه تنظیم یک پرونده ثبت اختراع  داخلی و خارجی  در 170 کشور دنیا تا زمان گرفتن سند

جلسه ششم:

بازدید از بازار

جلسه هفتم:

روش دریافت بورسیه تحصیلی (scholarship ، معرفی دانشگاه های معتبر، شیوه ارسال تقاضا) ، روش دریافت ویزای کار و استارت اپ LLC, LTD,CO  ، بورسیه شغلی (مدارک مورد نیاز سفارت، معرفی شرکت ها LLC, LTD,CO, PLC, Inc.، تنظیم درخواست ویزای کار، و ویزای EB1 (نخبگان)، پیدا کردن طرح های کسب و کاری در راستا

جلسه هشتم:

نحوه تنظیم رزومه (CV)  برای ویزای تحصیلی و شغلی

توضیح شرایط ثبت شرکت در خارج از کشور

معرفی پارک های علم و فناوری در دنیا

معرفی سایت های فروش اختراعات

جلسه نهم:

نحوه قیمت گذاری اختراع

قیمت گذاری فروش اختراع

درصد سود

درصد زیان

نحوه پیدا کردن مراکز فروش

جلسه دهم 

آموزش نحوه ارائه و دفاع از طرح

نحوه پیدا کردن سرمایه گذار

آموزش مذاکره با سرمایه گذار

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال – خرید