اختراع داروی گیاهی ضد لک - صادق مزیدی

داروی گیاهی ضد جوش، ضد لک و تقویت کننده

نام اختراع:

داروی گیاهی ضد جوش، ضد لک و تقویت کننده

اسناد ثبت :

ملی

شماره اظهارنامه:

139650140003006685

مشخصات فنی دارو :

داروی گیاهی ضد جوش ، ضد لک ، تقویت کننده و شفاف کننده پوست پرتقالی و برطرف کننده خط لبخند ، درمان اگزما با تاثیر سریع و ماندگاری بالا بدون بازگشت و عوارض جانبی