اختراع دستگاه اطلاع رساني براي انجام فعاليت‌هاي خدماتي سازمان ها - صادق مزیدی

دستگاه اطلاع رساني براي انجام فعاليت‌هاي خدماتي سازمان ها

نام اختراع:

دستگاه اطلاع رساني براي انجام فعاليت‌هاي خدماتي سازمان ها

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

.............

مشخصات فنی دستگاه :

دستگاه اطلاع رساني براي انجام فعاليت‌هاي خدماتي سازمان‌ها در زمينه مهندسي محيط زيست مطرح مي‌شود.مشكلي كه در ارائه خدماتي مانند جمع آوري زباله وجود دارد مطلع نبودن اشخاص از زمان دقيق جمع آوري زباله و يا فراموش كردن آن مي‌باشد. اين دستگاه شامل يك برد الكترونيكي، گيرنده و فرستنده ديجيتالي، حافظه و مودم اينترنت مي‌باشد.دستگاه شامل دو قسمت است، قسمت اول كه درون ماشين جمع‌آوري زباله قرار مي‌گيرد و فرستنده درون آن قرار دارد و قسمت دوم دستگاهي است كه در منازل يا مغازه‌ها و هر جاي ديگري كه مورد نياز باشد نصب مي شود. با نزديك شدن ماشين جمع‌آوري زباله به يك منطقه، فرستنده سيگنال‌هايي را ارسال مي كند كه توسط گيرنده ديجيتالي دريافت مي شود و هر كسي كه سخت افزار و نرم افزار مربوطه را دارد با بوق زدن گوشي همراه و آيفون خانه‌ها از نزديك شدن ماشين، مطلع مي شوند..