دوره آموزشی خردسالان - صادق مزیدی

دوره آموزشی خردسالان

این دوره برای دانش آموزان زیر ۱۲ سال طراحی شده است. در این دوره دانش آموزان با مفاهیم ایده و ایده پردازی و به کارگیری ایده های خود در محیط اطراف آموزش می بینند. عناوین سرفصل این دوره در فهرست زیر قابل مشاهده است.