اختراع کود گیاهی حاوی ذغال چوب و سرکه سبزیجات - صادق مزیدی

کود گیاهی حاوی ذغال چوب و سرکه سبزیجات

نام اختراع:

کود گیاهی حاوی ذغال چوب و سرکه سبزیجات

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

101620

مشخصات فنی دستگاه :

این اختراع در واقع نوعی کود حاوی ذغال چوب و یک روش آماده سازی کود بوده و مربوط به حوزه فناوری کود است همچنین کود مورد نظر حاوی بامبو، چوب و گیاه دارویی است که کاملا طبیعی بوده و میتواند رشد گیاه را به عنوان مواد مغذی اصلی بهبود بخشند. همچنین کود فوق حاوی عناصر کمیاب مانند کلسیم منیزیم، گوگرد، مس و کبالت و مانند آن بعلاوه سه عنصر معدنی یعنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بوده که برای محصولات ضروری هستند کود مورد نظر غنی از مواد مغذی است و بافت خاک را بهبود می بخشد، محتوای ماده آلی خاک را بهبود می بخشد فرسایش خاک را کاهش می مواد غذایی کاملتر را به محصول می رساند و منجر به رشد محصولات و افزایش تولید می شود.