اختراع دستگاه شمارش لارو میگو - صادق مزیدی

دستگاه خودکار شمارش لارو میگو

نام اختراع:

دستگاه شمارش لارو میگو

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

91312

مشخصات فنی دستگاه :

دستگاه شمارش خودکار لارو میگو با تکیه بر فناوری پردازش تصویر اقدام به شمارش لاروهای میگو می کند. عمده استفاده این طرح در مراکز پرورش و تکثیر لارو میگو می باشد. با توجه به ابعاد بسیار کوچک لاروها و خرید و فروش بسیار زیاد لاروها، اهمیت شمارش با توجه به قیمت بر اساس تعداد اهمیت زیادی هم در سود و زیان و هم در اعتبار تولید آن دارد. این دستگاه می تواند در کنار این مراکز قرار گیرد تا ضمن ایجاد قابلیت اطمینان بتواند سادگی شمارش را نیز فراهم کند. شرکت موفق به ساخت و تحویل 22 عدد نمونه نهایی دستگاه شمارش لارو میگو به مشتریان خود شده است.