اختراع پکیج گیاهی پاكسازي آلودگي نفتي از سطح دريا - صادق مزیدی

پکیج گیاهی پاكسازي آلودگي نفتي از سطح دريا

نام اختراع:

پكيج گياهي حاوي استبرق، اشنان، الياف درخت خرما جهت پاكسازي آلودگي نفتي از سطح آب دريا

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

79070

مشخصات فنی دستگاه :

بهداشت تجهيزات پالايشگاهي در سواحل دريا ،سكوهاي نفتي داخل آب، تصادف نفتكشها واضافه شدن روان آب هاي آلوده به نفت از مهمترين عوامل پخش آلودگي هاي نفتي در دريا مي باشد. اثرات نامطلوب زيست محيطي، مرگ جانداران دريايي، نامناسب شدن غذاهاي دريايي براي مصارف انساني، كاهش قدرت پرواز پرندگان دريايي به دليل آغشته شدن پرها به مواد نفتي و اثرات منفي ديگر از پيامدهاي انتشار وپخش انواع تركيبات سبك وسنگين نفت خام درسطح دريا است.پس از نشت شديد مواد نفتي در دريا ، پاكسازي محيط دريا و جمع آوري مواد نشت يافته يكي از اولين فعاليت هاي مقابله با آلودگي نفتي است كه توسط گروه پاكسازي انجام مي گيرد. هدف ، طراحي وساخت نوعي پكيج گياهي حاوي (استبرق،اشنان،الياف درخت خرما) جهت جذب و جمع آوري آلودگي نفتي ازسطح آب درياها باكمترين معايب زيست محيطي و اقتصادي مي باشد . روش ساخت اين محصول دراين طرح به اين شكل است كه صفحات مشبك ازجنس الياف خرما به شكل مكعب مربع و با ابعاد 50×50 سانتيمتربا ضخامت دو سانتي متر و يا كمتر از دو سانتي متر ساخته مي شود.درون صفحات مشبك با مخلوطي از گياه استبرق و اشنان پر مي شود. اين صفحه مشبك به طنابي از جنس استبرق ( مقاوم در مقابل پارگي ) متصل مي گردد. روش استفاده از بسته گياهي حاوي استبرق ، اشنان ، الياف درخت خرما به اين صورت است كه ابتدا توسط بوم ، نفت رها شده در دريا را در يك محدوده ي مشخص جمع آوري نموده سپس پكيج ساخته شده به همراه طناب آن بر روي آب آلوده به نفت با سرعتي ثابت حركت داده مي شود. با حركت افقي پكيج ساخته شده ، آلودگي نفتي از سطح آب دريا جمع آوري مي شود. سپس پكيج استفاده شده جهت مصارف سوخت در كارگاه هاي كوچك مورد استفاده مجدد قرار مي گيرد. نكته مهم در ساخت اين محصول اين است كه پاكسازي آلودگي نفتي از سطح آب دريا در تمامي شرايط دمايي اكوسيستم هاي دريايي اعم از دماي سرد ، معتدل و گرم قابل استفاده است. لازم به ذكر است كه اين محصول مطلقاً نمونه داخلي و خارجي ندارد.