اختراع نئوپان ضد حشره - صادق مزیدی

نئوپان ضد حشره

نام اختراع:

نئوپان ضد حشره

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

94023

مشخصات فنی دستگاه :

از ساختار چوب نخل ساخته شده و ساختار آن طوری ترکیب و فشرده است که ساختار شکننده و سخت پیدا کرده است که ضد حشره می باشد