دوره های موسسه - صادق مزیدی

دوره های موسسه

pack cover2.2

دوره قهرمان استارت آپ

این دوره در سه حالت ویدیویی، آنلاین و حضوری برگزرا میشود
مشاهده دوره
pack cover2

دوره قهرمان استارت آپ

این دوره در سه حالت ویدیویی، آنلاین و حضوری برگزرا میشود
مشاهده دوره