دوره های موسسه - صادق مزیدی

دوره های موسسه

a6

دوره کسب موفقیت و ثروت هوشمندانه (بزرگسال)

این دوره در سه حالت ویدیویی، آنلاین و حضوری برگزرا میشود
مشاهده دوره
a3

دوره کسب موفقیت از طریق ایده (نوجوان)

این دوره در سه حالت ویدیویی، آنلاین و حضوری برگزرا میشود
مشاهده دوره
ویزای کاری

دوره اخذ بورسیه از طریق ایده و اختراع

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره
ایده پردازی

دوره ایده پردازی و ثبت اختراع

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره
بورسیه

دوره اخذ ویزای کار از طریق ایده و اختراع

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره
فروش اختراعات

دوره از ایده تا فروش اختراع

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره
2ثبت اختراع

دوره ثبت داخلی و بین المللی

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره
9090

نحوه قیمت گذاری اختراع

این دوره بصورت ویدئو همراه با تمرینات عملی و پشتیبانی 6 ماه ارائه می شود
مشاهده دوره