دوره پیشرفته مذاکره و فروش - صادق مزیدی

دوره پیشرفته مذاکره و فروش

این دوره مناسب افرادی است که در دوره های ایده پردازی و ثبت اختراع مقدماتی و پیشرفته شرکت کرده و با موفقیت این دوره‌ها را گذرانده‌اند و رؤیای فروش اختراعات و طرح های خود یا دیگر مخترعان را در سر دارند. در این دوره شرکت کنندگان ضمن مرور کلیات مفاهیم ثبت اختراع ملی و بین المللی، با سایت ها و مراکز فروش طرح های اختراعی در جهان آشنا می شوند. ایشان همچنین با روش های ارائه طرح، مکاتبه با مراکز معتبر بین المللی و روش های مذاکر برای فروش اختراعات و طرح ها و شیوه های قیمت گذاری و غیره آشنا خواهند شد. عناوین سرفصل این دوره در فهرست زیر قابل مشاهده است.