اقبال سخاوتی - صادق مزیدی
دنا پاک روان
شهریور 16, 1399
رامین خبری
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

مرضیه موغلی (30%)

اقبال سخاوتی (35%)

ماریا محمدی زاده (35%)

عنوان اختراع:

ساخت فیلتر نانو جهت پاکسازی آلودگی نفتی از سطح آب دریا