ایمان نادری پور - صادق مزیدی
محمد اسلام هیبت زهی
شهریور 16, 1399
طالب زارعی
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

ایمان نادری پور

عنوان اختراع:

قابل تنظیم جهت تست الکتروموتورها و الکترو فن ها به صورت افقی و عمودی