محمد اسلام هیبت زهی - صادق مزیدی
علیرضا نیاوند
شهریور 16, 1399
ایمان نادری پور
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

محمد اسلام هیبت زهی

عنوان اختراع:

سیستم هشدار دهنده تخلیه آب رادیاتور خودرو با اندازه گیری دمای رادیاتور توسط ترموستات