اختراع ریتاردر هیدروالکتریکی برای تریلرها - صادق مزیدی

ریتاردر هیدروالکتریکی برای تریلرها

نام اختراع:

ریتاردر هیدروالکتریکی برای تریلرها

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

98699

مشخصات فنی دستگاه :

این اختراع یک سیستم ترمز کمکی ( ریتاردر ) جدید برای خودروهای سنگین می باشد که در سال ۱۳۹۸ ثبت گردیده و توانسته مشکل ترمز گیری این خودرو ها را در سراشیبی های طولانی رفع نماید . این اختراع تا ۲۰ سال دارای اعتبار می باشد و اکنون ۳ سال است که در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بر روی آن کار می شود. دو نمونه پروتوتایپ از آن نیز ساخته شده که در تست های در نظر گرفته شده موفق بوده و نقشه فنی آن نیز در نرم افزار مهندسی سالید ورک تهیه شده است .