اختراع ساندویچ پنل های گیاهی با ضایعات درخت خرما - صادق مزیدی

ساندویچ پنل های گیاهی

نام اختراع:

ساندویچ پنل های گیاهی با ضایعات خرما

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

90344

مشخصات فنی دستگاه :

طرح توليد ساندويچ پنل هاي گياهي با ضايعات درخت خرما در زمينه ي مهندسي صنايع مي باشد. دراينجا به كمك چسب هاي مخصوص ساندويچ پنل هاي خرما بر روي ورقه هايي كه عايق رطوبت وحرارت هستند ، پرس مي شوند. پس از آن برروي كلاف هايي چوبي كه ازقبل مجراهايي براي عبور اتصالات در نظر گرفته شده است نصب مي شوند. فضاي خالي بين دو لايه كه روي كلاف چوبي نصب شده با ورق هاي يونوليت يا فوم هاي تزريقي پر مي شود . قطر ساندويچ پنل ها بر اساس قطر چوبهاي كلاف قابل افزايش يا كاهش است وتغيير زيادي درافزايش يا كاهش وزن رخ نمی دهد.