10 فروردین سمینار آنلاین آموزش ثبت ملی ایده و اختراع و استفاده از مزایای ثبت ملی
فروردین 12, 1399
20 فروردین سمینار آنلاین اخذ بورسیه و دعوتنامه
فروردین 12, 1399

15 فروردین سمینار انلاین آشنایی با قوانین معافیت و کسری خدمت

رو جمعه  15 فروردین

کلاس انلاین

معافیت سربازی

مدت زمان ۴۵ دقیقه

هزینه ثبت نام 10 هزار تومان

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp