اختراع ابزار نصب آسان سرامیک - صادق مزیدی

ابزار نصب آسان سرامیک و کاشی دیوار

نام اختراع:

ابزار نصب آسان سرامیک

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

104217

این اختراع چه مشکلی را حل می کند؟

ابزار نصب اسان سراميك و كاشي ديوار با اين ابزار هر فردي بدون داشتن حرفه و اموزش نصب سراميك ميتوان اقدام به نصب سراميك نمايد