درب بطری سس - صادق مزیدی

درب بطری سس

نام اختراع:

درب بطری سس

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

دارای اظهارنامه

مشخصات فنی دستگاه :

اين اختراع در زمينه درب بطري سُس مي باشد و براي حذف باز و بسته كردن درب سوس و حذف تكان دادن بطري براي جلو كشيدن مواد داخل بطري طراحي شده است ،هدف از اين اختراع استفاده سريع و آسان از بطري با كمترين وقفه است ، مكانيزم اين درب به اين صورت است كه درب بطري را روي ميز يا نيمكت قرار ميدهيم و درمواقع استفاده فقط بطري جابجا ميشود و پس از هر بار استفاده از بطري آن را در محل تعبيه شده درب مستقر مي كنيم ، كاركرد اين اختراع مشابه جاخودكاري كه در بانكها و مراكز پيشخوان مورد استفاده قرار ميگيرد است .